SERVEIS ESPECIALITZATS


Innovació i creativitat a la mida del client


Gestió de serveis turístics
Disseny i implantació de serveis turístics privats o públics
Estudis de posicionament per localització geogràfica, competència o especificitats
Estudi i realització de projectes temàtics
Creació de central de reserves
Planificació i gestió de promoció nacional o internacional (fires, work-shop...)

Gestió de serveis culturals i artístics
Inventari i catalogació de bens culturals i artístics

Assessorament en la creació i gestió de museus
Museografies
Planificació interpretativa de patrimoni cultural
Edició de publicacions o de productes culturals específics
Disseny i muntatge d'exposicions temporals o permanents

Creació de comunicacions audiovisuals
Concepció i llançament de programes televisius o radiofònics

Recerca d'espònsors

Actes de relacions públiques i protocol
Recepcions i presentacions específiques per als mitjans de comunicació, pel sector públic o per a segments específics del sector empresarial

Organització i convocatòria de seminaris
Organització de happenings i espectacles (muntatges audiovisuals, teatrals, so i llum...)

Esdeveniments específics d'atracció
De tipus comercial: fires, convencions, test de materials...

De tipus esportiu: encontres, estatges, campus...

Apps i solucions a mida

GIMENO400