COMUNICACIÓ I IMATGE


Un missatge diferenciat per a cada client


Plans de comunicació interna i externa

Auditories de comunicació interna i externa

Estratègies de comunicació

Creació i implantació d'estratègies de comunicació empresarial o institucional tant internes com externes

Creació i edició de publicacions

Publicacions d'empresa o institucionals (revistes, butlletins, memòries, guies...)
Llibres o publicacions específiques (reculls commemoratius, biogràfics, històrics, fotogràfics...)
Creació de portades

Publicity

Redacció i distribució de notes i articles pels mitjans de comunicació
Elaboració de press book
Trobades de periodistes

Convocatòria de VIP's

Auditoria i optimització d'imatge

Anàlisi de la percepció de la imatge en l'entorn i en el mercat
Millora de la imatge de l'empresa mitjançant accions complementàries als seus objectius (mecenatge, patrocini, campanyes solidàries...)

Apps i solucions a mida

GIMENO400