VENDES


Solucions amb resultats


Estratègies de comercialització
Plans de desenvolupament comercial
Auditoria i diagnòstic comercial
Estudis sobre noves oportunitats de negoci

Planificació i disseny de campanyes promocionals

Política de producte o de servei
Plans amb test de distribució
Implantació de xarxa comercial
Creació d'argumentaris i suports de venda

Seguiment i control de vendes

Optimització de xarxa comercial
Avaluació del personal i de l'estratègia comercial
Supervisió de vendes
Anàlisi de mercat i de la competència

Mistery shopping

Operacions de pseudocompra
Observacions in situ
Mistery call

Sistemes personalitzats d'atenció al client

Implantació de serveis d'atenció al client en funció dels objectius de l'empresa o de l'organització
Estudis sobre satisfacció de la clientela i mesures correctores si escau

Formació en tècniques de venda

Formació general sobre tècniques de venda
Formació específica sobre producte o servei
Tècniques d'atenció o de venda telefònica

Apps i solucions a mida

GIMENO400